Strange Crew Tour Part One of Four from Osiris Shoes on Vimeo.